Sesongkortet gjelder fra åpning av hele eller deler av løypenettet til løypenettet stenges. Merk at noen løyper stenger allerede 15. april av hensyn til bl.a. naturmangfold og reindrift, mens siste åpningsdato uansett er 5. mai.

Det er ikke merverdiavgift på løypekort.

Satsene vedtas av kommunestyret hvert år og er basert på selvkost. De kan derfor bli justert over tid - avhengig av driftsutgiftene og kortsalget.

Løypekortet kan lastes ned her. Kortet er kun gyldig sammen med kvittering for betalt løypeavgift.